ฉีดวัคซีนด้วยเซลล์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

การทดลองติดตามผลพบว่าการยับยั้ง EZH2 บังคับให้เซลล์ T การควบคุมสูญเสียความสามารถในการยับยั้งของพวกเขาเปลี่ยนลักษณะฟีโนไทป์ของพวกเขานอกจากนี้หนูที่เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมยังไม่มี EZH2 ในเซลล์ T ที่ควบคุมได้มีการถดถอยของเนื้องอกอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหนูควบคุมหลังจากฉีดวัคซีนด้วยเซลล์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ พวกเขายังมีระดับสูงของ T8 CD8 บวก T เซลล์ในและรอบเนื้องอกของพวกเขา

Loading